Praktijkinformatie

Wachtkamer Hoensbroek Huisartsen

Spreekuren

De balie van de praktijk is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 17.00 uur.

Telefonisch is de praktijk bereikbaar van 08.00 – 12.00 uur en van 14.30 – 17.00 uur.  Tussen 12.00 – 14.30 uur is de praktijk bezig met administratieve werkzaamheden en alleen telefonisch bereikbaar voor:

kies 1: medische spoed

kies 2: herhaalrecepten

kies 4: Praktijkondersteuners

kies 9: intercollegiaal overleg ( alleen voor zorgmedewerkers)

Maakt u geen keuze, dan wordt de verbinding verbroken.

Spreekuren

Het spreekuur van de huisartsen wordt gehouden op iedere werkdag van 8.00 – 11.30 uur en van 15.30 – 17.00 uur.
.
De huisartsen werken alleen op afspraak om uw en onze tijd zo efficiënt mogelijk in te kunnen delen.
.
De assistente zal aan de telefoon informeren naar uw reden voor de afspraak. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. Soms zal ook blijken dat een telefonisch advies al voldoende antwoord op uw vraag kan geven. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

De assistente streeft ernaar om uw afspraak te plannen bij uw vaste, vertrouwde huisarts. Afhankelijk van de drukte in de huisartsenpraktijk en de spoedeisendheid van uw klacht kunt u ook terecht bij een van de andere huisartsen. Onder medewerkers vindt u welke huisartsen op welke dagen werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk. Hier vindt u informatie over de spreekuren van de praktijkondersteuners en assistentes.

Meer tijd nodig ?

Voor een klacht is een afspraak van 15 minuten gereserveerd, voor meerdere klachten, ingewikkelde en/of nieuwe psychische vraagstukken wordt dan een dubbele afspraak gereserveerd, 30 minuten.
.
Chirurgische ingreepjes en het plaatsen van een spiraal vragen wat meer tijd en zullen over het algemeen op hiervoor gereserveerde tijdstippen ingepland worden.

Huisbezoek

Het huisbezoek is bedoeld voor mensen die fysiek niet naar het gewone spreekuur kunnen komen, bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Een huisbezoek dezelfde dag moet altijd in de ochtend aangevraagd worden bij de assistente.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. De huisarts legt de huisbezoeken af tussen 12.00 en 15.30 uur.
.
Als het maar enigszins mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunt u dat toch beter doen. De onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden in de praktijk zijn veel groter dan bij u thuis. Vaak zal de huisarts u beter en sneller kunnen helpen in de praktijk.

Spoedgevallen

De praktijk is de gehele dag bereikbaar voor spoedgevallen.
Spoednummer: 045-5211725

Avond-, Nacht- En Weekenddienst (ANW)

Huisartsenpost / nightcare
De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de regio Oostelijk Zuid Limburg samen. De huisartsenpost belt u alleen als u dringend hulp nodig heeft. Het gaat dus niet om zorg die kan wachten tot de eerstvolgende werkdag van uw eigen huisarts. Op www.moetiknaardedokter.nl kunt u binnen 1 minuut bepalen of u naar de huisarts moet.
.
Openingstijden

Iedere werkdag van 17.00 – 8.00 uur , op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost 24 uur per dag geopend.
.
Afspraken

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.
.
Adres huisartsenpost OZL
Gevestigd op Spoedplein van Zuyderland Medisch Centrum

Henri Dunantstraat 5
6419 PC Heerlen
Tel: 045 – 577 88 44

Website Huisartsenpost

Gezondheidscentrum Hoensbroek

Praktische informatie

De praktijk is gevestigd op de eerste verdieping in een multifunctioneel pand. Naast onze huisartsenpraktijk bevindt zich in dit gebouw o.a. een apotheek, een fysiotherapiepraktijk, een diëtiste, een verloskundige en een logopediepraktijk.

Inschrijven als nieuwe patiënt

De praktijk kenmerkt zich door een gemengde patiëntenpopulatie. Om onze kwaliteit van zorg te kunnen bewaken en waarborgen is het op dit moment niet mogelijk om in te schrijven als nieuwe patiënt.

.

Urine onderzoek

In de ochtend kunt u zonder afspraak urine inleveren als u denkt dat u een blaasontsteking zou kunnen hebben. Uitleg over het afnemen en aanleveren van urine:
.
Opvangen urine:
.
Voor het onderzoek is het middelste gedeelte van de eerste ochtendurine nodig, de zogenaamde ‘midstream’ urine. Dit vangt u als volgt op: vooraf het geslachtsdeel wassen met een washandje met water.
.
Plas eerst even een beetje in het toilet en vang daarna wat urine op in een schoon urinepotje door dit in de plasstraal te houden. Om verontreiniging met bacteriën te voorkomen houden vrouwen de schaamlippen gespreid en mannen trekken de voorhuid eerst terug. Sluit daarna het potje goed af met de deksel. Noteer vervolgens de naam en geboortedatum op het potje.
.
Inleveren van de urine:
.
Lever de urine ‘ s morgens voor 10.00 uur in een afsluitbaar zakje in. Zet het koel weg als u het niet gelijk na opvangen kunt brengen, bij voorkeur in de koelkast.
.

Herhaalmedicatie

Herhaalmedicatie kunt u aanvragen via de patiëntenomgeving.

Praktijkondersteuning

De praktijkondersteuners zijn speciaal opgeleid om de huisarts te ondersteunen of om bepaalde taken over te nemen, onder supervisie van de huisarts. De taken die de praktijkondersteuner somatiek uitvoert, zijn vastgelegd in protocollen. Dat betekent dat de werkwijze is vastgelegd in overleg met de huisarts. Veel van hun werkzaamheden betreft de uitvoering van zorgprogramma’s rondom hart- en vaatziekten, diabetes (inclusief insulinetherapie) en chronische longaandoeningen als COPD en Astma. Daarnaast verrichten zij metingen van de slagaderlijke doorbloeding in de benen en voeren zij longfunctietesten uit.
.
Tevens zijn in de huisartsenpraktijk praktijkondersteuners GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en Ouderenzorg werkzaam. Huisartsen en praktijkondersteuners hebben intensief overleg.
.
Wat betekent dit voor u?

.
Als u bijvoorbeeld diabetes heeft of een verhoogde bloeddruk en in aanmerking komt voor periodieke controles, dan verzorgt de praktijkondersteuner deze controle. Veel van deze taken vallen onder preventie.

De praktijkondersteuners zijn dagelijks telefonisch bereikbaar van 12.00 – 12.30 uur via 045- 521 17 17. Voor Imelda geldt dit van maandag t/m donderdag en voor Anky geldt dit van maandag t/m woensdag. Let op! De oude telefoonnummers van de praktijkondersteuners zijn vervallen.
.

Doktersassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.
.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en kan u dan op grond van het spoedeisende karakter van uw klacht inplannen bij uw eigen huisarts of indien dat nodig is sneller bij een andere arts. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhaalrecepten.

.
Assistentespreekuur

U kunt bij de assistente op afspraak verder terecht voor:

   • Herhaalrecepten;
   • Het meten van de bloeddruk;
   • Het maken van een ECG;
   • Aanstippen van wratten;
   • Verbinden van wonden;
   • Oren uitspuiten;
   • Hechtingen verwijderen;
   • Zwangerschapstest;
   • Urine onderzoek;
   • Controle suiker- en bloedgehalte;
   • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek);
   • Verstrekken van informatiefolders.

.
Maak hiervoor telefonisch een afspraak. Het assistentespreekuur is op alle werkdagen van 8.00 – 12.00 uur en 14.00 – 17.00 uur.

Klachtenprocedure

Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over het contact met onze praktijk. Zo vindt u bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij de praktijkvoering kunnen verbeteren.
.
U kunt uw klacht of opmerking kenbaar maken door het onderstaand formulier in te vullen. Daarna wordt contact met u opgenomen.

Via dit formulier kunt u uw klacht kenbaar maken.

thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis? Kijk op vaccinatiepunt.nl

Vaccinatiepunt is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.vaccinatiepunt.nl

https://vaccinatiepunt.nl/?referrer=viahuisarts
reisprik
rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

In onze huisartsenpraktijk worden geen rijbewijskeuringen gedaan. U kunt zich melden bij een andere huisartsenpraktijk in de regio.

Translate »
Call Now Button